opieka nad dzieckiem rzadko przypada ojcu

Opieka naprzemienna jako forma rodzicielstwa odpowiedzialnego

Jeszcze kilkanaście lat temu niezwykłą sytuacją były wnioski ojców o opiekę nad dziećmi. Obecnie coraz więcej mężczyzn chce, aby dzieci, po rozwodzie, zamieszkały przy nich, jednakże nadal jest to kropla w morzu. Ponadto nie wszystkie z tych nielicznych wniosków kończą się przyznaniem opieki ojcu. Właśnie dlatego opieka naprzemienna może być dla ojców szczególnie ważna.   Read more about Opieka naprzemienna jako forma rodzicielstwa odpowiedzialnego[…]

Czy warto mieć w postępowaniu administracyjnym profesjonalnego pełnomocnika?

Postępowanie administracyjne. Te wyrażenie brzmi niegroźnie w stosunku innego, bardziej znanego, czyli „postępowania karne”. Nie osiągając zamierzonych celów w postępowaniu administracyjnym nie grozi nam, przynajmniej w polskim ustawodawstwie, więzienie. Zdarzają się, co prawda grzywny np. za niestawiennictwo na przesłuchaniu, ale to jednak nie to samo.
[…]

Kim jest konsument?

Zaczynając sprzedaż w internecie warto poznać podstawowe pojęcia dotyczące uregulowań prawnych. Przecież żaden sprzedawca nie chce mieć kłopotów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawową kwestią dla klasyfikacji rodzaju sprzedaży i dalszego rozwoju sytuacji między sprzedającym, a kupującym jest zdefiniowanie pojęcia konsument.

[…]