Drogi do rozdzielności majątkowej małżonków

Między małżonkami w Polsce mamy najczęściej do czynienia z ustawowym małżeńskim ustrojem majątkowym. Ustanowienie rozdzielności w czasie trwania małżeństwa wymaga spotkania z notariuszem (i podpisanie aktu notarialnego), przy zgodnym stanowisku obojga małżonków. Drugim rozwiązaniem jest złożenie pozwu do właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków (ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania) sądu rejonowego. Oczywiście jest jeszcze trzecia droga, czyli Read more about Drogi do rozdzielności majątkowej małżonków[…]

Wspólne zamieszkiwanie w konflikcie rozwodowym

Wspólne zamieszkiwanie małżonków w konflikcie rozwodowym

Wspólne zamieszkiwanie małżonków w konflikcie rozwodowym z reguły wiąże się z problemami. W ostatnich dniach spotkałem się z sytuacją, w której żonaty mężczyzna został pozbawiony wspólnego zamieszkania wraz z żoną, w domu przez niego zbudowanym, ale postawionym na nieruchomości będącej własnością jego teścia. Postaram się trochę naświetlić całą sytuację odnosząc się zarówno do art. 28¹ Read more about Wspólne zamieszkiwanie małżonków w konflikcie rozwodowym[…]

Rozwód

Rozwód. W obronie interesów strony pomoże radca prawny.

Rozwód jest końcem związku dwojga ludzi definiowanym jako małżeństwo. Według artykułu 18 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku małżeństwo cieszy się szczególną ochroną, a jego rozwiązanie wymaga (przynajmniej na razie) postępowania sądowego, rozpoczynającego się w Sądzie Okręgowym. Wpływ na życie orzeczenia kończącego małżeństwo jest znaczny. W obronie interesów pomoże radca prawny. 

[…]