Drogi do rozdzielności majątkowej małżonków

Między małżonkami w Polsce mamy najczęściej do czynienia z ustawowym małżeńskim ustrojem majątkowym. Ustanowienie rozdzielności w czasie trwania małżeństwa wymaga spotkania z notariuszem (i podpisanie aktu notarialnego), przy zgodnym stanowisku obojga małżonków. Drugim rozwiązaniem jest złożenie pozwu do właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków (ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania) sądu rejonowego. Oczywiście jest jeszcze trzecia droga, czyli Read more about Drogi do rozdzielności majątkowej małżonków[…]