Niepłacenie alimentów czyli co zrobić z Piotrusiem Panem

Alimenty, czyli co zrobić z Piotrusiem Panem

Zastanawialiście się kiedyś jaką instytucję prawną znają praktycznie wszyscy pełnoletni polscy obywatele? Ja podejrzewam, że są to alimenty. Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku wcześniejszego pojawienia się związków rodzinno-prawnych lub innych więzów prawnych. Kolejność zaspokajania obowiązku alimentacyjnego jest uregulowana na podstawie art. 129 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli najpierw wstępni przed zstępnymi, a dopiero Read more about Alimenty, czyli co zrobić z Piotrusiem Panem[…]

Wyłudzenie pieniędzy od przedsiębiorcy

Pomoc prawna czyli zaproszenie do ewidencji przez oszusta i wyłudzenie pieniędzy

Czasami zastanawiam się nad rozsądkiem pewnego rodzaju „przedsiębiorców”. Kilka dni temu zrobiłem to na poważnie. Zaistniała bowiem sytuacja, w której ktoś wysłał do radcy prawnego pismo, mające na celu wyłudzenie pieniędzy. Takie działanie zdecydowanie zasługuje na na nominację nagrody Darwina. Na szczęście nie jest ona przyznawana w żadnej kategorii. A prawdziwy przedsiębiorca powinien otrzymać pomoc prawną w walce z takimi praktykami.

[…]

Rozwód

Rozwód. W obronie interesów strony pomoże radca prawny.

Rozwód jest końcem związku dwojga ludzi definiowanym jako małżeństwo. Według artykułu 18 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku małżeństwo cieszy się szczególną ochroną, a jego rozwiązanie wymaga (przynajmniej na razie) postępowania sądowego, rozpoczynającego się w Sądzie Okręgowym. Wpływ na życie orzeczenia kończącego małżeństwo jest znaczny. W obronie interesów pomoże radca prawny. 

[…]

Niezgodne z prawem zajęcie wierzytelności, czyli jak się ochronić

Zgłosiła się do mnie ostatnio osoba, która otrzymała dziwne pismo od komornika. Zostało ono zatytułowane „zajęcie wierzytelności”, a oprócz danych adresowych osoby, która je otrzymała dotyczyła ludzi i instytucji kompletnie jej nieznanych. Podstawą prawną pisma podaną w jego treści były artykuły z kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania egzekucyjnego. Dokładnie art. 896 kpc (głównej podstawy prawnej pisma) i 909 kpc (mówiącego wyłącznie o odpowiednim stosowaniu).

[…]