Rozwód. W obronie interesów strony pomoże radca prawny.

Rozwód jest końcem związku dwojga ludzi definiowanym jako małżeństwo. Według artykułu 18 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku małżeństwo cieszy się szczególną ochroną, a jego rozwiązanie wymaga (przynajmniej na razie) postępowania sądowego, rozpoczynającego się w Sądzie Okręgowym. Wpływ na życie orzeczenia kończącego małżeństwo jest znaczny. W obronie interesów pomoże radca prawny. 

A więc rozwód? Co warto wiedzieć o rozwodzie przed złożeniem pozwu rozwodowego?

Źródło: Flickr.com

Według obecnych rozwiązań prawnych małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Związek ten może być zawarty przed urzędnikiem albo przed księdzem (dzięki Konkordatowi). Jeżeli jednak po pewnym czasie okazuje się, że małżonkowie nie pasują do siebie muszą zmierzyć się postępowaniem w sądzie. Mają wówczas dwie możliwości.

Separacja uregulowana w art. 611 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082) i jej przesłankami jest zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego.

W przypadku rozwodu do przesłanek mówiących o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego dochodzi jeszcze przymiotnik trwały.

„Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10).

W niniejszym artykule zajmę się wyłącznie rozwodem, ponieważ jest on instytucją starszą, trwalszą w polskiej kulturze, a przede wszystkim częściej używaną przed podmioty prawa cywilnego.

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie więzi między dwojgiem ludzi, których zazwyczaj połączyło ze sobą wielkie uczucie zwane zakochaniem, a później miłością. Tak samo jak wielkie uczucie łączy ludzi przy ślubie, tak samo wielkie uczucie zwane nienawiścią może doprowadzić do rozstania osób związanych węzłem małżeńskim.

 

Jak najszybciej i w miarę bezboleśnie przejść przez rozwód w formie prawnej?

źródło: Flickr.com

  1. Po pierwsze niezbędne jest ograniczenie udziału małżonków w postępowaniu sądowym, gdy może on spowodować przedłużenie postępowania. Głównie z powodu negatywnych emocji.
  2. Po drugie niezbędne jest ustalenie z profesjonalnym pełnomocnikiem (radcą prawnym, adwokatem) celów postępowania sądowego, czyli głównie określenie kwestii winy rozkładu małżeństwa. Małżonkowie mogą rozstać się na podstawie wyroku sądu, w którym skład orzekający nie orzeka o winie. Mogą również dążyć do orzeczenia winy swojego współmałżonka. Sąd może w takim przypadku orzec, że rozkład małżeństwa “Okoliczność, iż jeden z małżonków w niższym stopniu przyczynił się do rozkładu małżeństwa nie wyłącza orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków” (Wyrok SN z dnia 4 lutego 2000 r., II CKN 724/98).

Alimenty

źródło: Flickr.com

W postępowaniu rozpoczętym przez pozew rozwodowy zazwyczaj reguluje się inne sprawy związane ze wspólnym związkiem, czyli kwestię opieki nad wspólnym dzieckiem (dziećmi) oraz alimenty na te dziecko (dzieci) zasądzone. Wszystkie te okoliczności zostały uregulowane w art. 58 kro, jednakże małżonków zazwyczaj interesuje także podział wspólnego majątku o czym mówi, w temacie wyroku rozwodowego, art. 58 § 3 “Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.” Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj podział majątku może przysporzyć postępowaniu o rozwód kolejnych miesięcy trwania.

Sąd

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga orzeka w sprawach rozwodowych np. mieszkańców Ząbek

 

Właściwość miejscową procesu o rozwód ustala się na podstawie okręgu sądowego, w którym ostatnie wspólne miejsce zamieszkania mieli małżonkowie. Stąd sprawy rozwodowe dotyczące powiatu wołomińskiego znajdują się w kompetencji Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie.

Koszty rozwodu

Koszty takiego postępowania, w przypadku braku zwolnienia od kosztów (można się o nie starać przedstawiając odpowiednie dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej), to przede wszystkim 600 złotych wpisu sądowego. Trudno w tym miejscu określić koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika. Określone są oczywiście stawki minimalne za nieopłaconą pomoc prawną (czyli przy wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu, gdy strona postępowania została zwolniona od kosztów), czyli 720 złotych (1080 zł. jak sąd orzeka o winie), jednakże sprawy o rozwód wiążą się zazwyczaj z długotrwałymi postępowaniem, zatem w przypadku wyboru pełnomocnika na “wolnym rynku” może się okazać, że koszty uczestnictwa adwokata czy radcy prawnego są znacznie wyższe. Biorąc pod uwagę jednak wszystkie okoliczności mogące wydarzyć się w postępowaniu o rozwód to czasami lepiej zadbać o swoje interesy i mniejsze zdenerwowanie w czasie długiego procesu w sądzie.