Czerwiec 4, 2015

Zakres prawny

Radca prawny zaprasza do kontaktu każdego klienta potrzebującego pomocy oraz obsługi prawnej jego codziennej działalności prywatnej lub biznesowej, w szczególności internetowej.

Nie warto liczyć na to, że problem natury prawnej rozwiąże się sam i to według naszej myśli. Zanim stanie się problemem trudnym do rozwiązania warto podjąć fachowe działania prawne.
W przypadku spraw wykraczających poza moją typową działalność prawną możliwa jest fachowa porada zawierająca między innymi fachowy opis działań, które należy przedsięwziąć, aby zabezpieczyć swój interes prawny. Przekażę wówczas także informację, gdzie znaleźć docelową pomoc jakiej potrzebuje klient.

Prawo rodzinne

Pomagam Klientowi załatwić wszystkie kwestie prawne związane z rodziną, małżeństwem oraz kontaktami z dziećmi. Alimenty. Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pozbawienie tej władzy. Podział majątku wspólnego, także przy braku zgodnego wniosku o podział. Problem z ustaleniem ojcostwa. Ojciec bez kontaktów z dziećmi, pomimo ustalenia planu wychowawczego. Brak ustalonych kontaktów. W końcu także rozwód. Najbardziej bolesna sprawa rodzinna. Posiadam doświadczenie związane z prowadzeniem powyższych spraw oraz wiedzę umożliwiającą wywalczenie korzystnego orzeczenia.

Prawo cywilne

Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, pozwy, apelacje. Czynności prawne przed Sądem Najwyższym. Zasiedzenie nieruchomości. Tematy związane ze spadkiem i zachowkiem. Windykacja należności dla wierzyciela czy ochrona przeciwegzekucyjna dłużnika. Kwestie konsumenckie. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

Prawo administracyjne

Przygotowanie przez radcę prawnego wniosku w postępowaniu administracyjnym, prowadzenie korespondencji z administracją publiczną jako pełnomocnik, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także reprezentacja klienta we wskazanych sądach, postępowania w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS), pomoc społeczna (MOPS), wnioski o zezwolenie na budowę, obsługa administracyjna przedsiębiorców. Pomoc imigrantom,. Uzyskanie karty czasowego pobytu oraz zezwolenia na pracę.

Oferta dla przedsiębiorców (w tym internetowych)

Sporządzenie projektów umów potrzebnych przy działalności gospodarczej (umowy o pracę, umowy niezbędne w obrocie gospodarczym, a w tym umowy sprzedaży najmu). Regulaminy akcji promocyjnych i konkursów, sklepów internetowych, prowadzenie spraw związanych z zaległościami płatniczymi przez tzw. e-Sąd. Zastępowanie przez radcę prawnego klienta w sądach powszechnych, polubownych, a także w postępowaniu przed organami ochrony konsumenta. Możliwość współpracy bądź zatrudnienia na część etatu.