Czy warto mieć w postępowaniu administracyjnym profesjonalnego pełnomocnika?

Postępowanie administracyjne. Te wyrażenie brzmi niegroźnie w stosunku innego, bardziej znanego, czyli „postępowania karne”. Nie osiągając zamierzonych celów w postępowaniu administracyjnym nie grozi nam, przynajmniej w polskim ustawodawstwie, więzienie. Zdarzają się, co prawda grzywny np. za niestawiennictwo na przesłuchaniu, ale to jednak nie to samo.

Brak takich konsekwencji rodzi pytanie czy warto zabezpieczyć swoje interesy „sięgając” po profesjonalistę w postępowaniu administracyjnym?

Zdecydowanie tak. Poniżej wytłumaczę dlaczego.

 

2015-06-05 16.13.44

Prawo administracyjne nie jest skodyfikowane, ponieważ składa się z wielu ustaw, które regulują różne dziedziny życia od zezwoleń na budowę, udzielania koncesji na sprzedaż produktów alkoholowych przez postępowania przetargowe do przyznawania zasiłków celowych w ustawie o pomocy. Wachlarz spraw jakie trzeba załatwić w postępowaniu administracyjnym jest szeroki. Doliczając do tego postępowania przed naczelnikami urzędów skarbowych, obywatel musi posiadać szeroką wiedzę administracyjną, aby sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów.

 

Profesjonalny pełnomocnik, czyli na przykład radca prawny, jest w stanie pomóc osobie mającej interes w postępowaniu administracyjne, aby przebiegało ono bez większych problemów. Potrzebne do tego jest między innymi realne podejście klienta do sprawy. Można je określić jako chęć osiągnięcia „wróbla w garści, a nie gołębia na dachu”. Nie składamy wniosku o pomoc społeczną, gdy dochód na osobę w rodzinie znacząco przekracza oznaczony w przepisach minimum lub nie staramy się o koncesje na sprzedaż alkoholu obok kościoła albo szkoły. Profesjonalny pełnomocnik z pewnością poinformuje klienta o możliwościach osiągnięcia pożądanego celu postępowania dlatego tak ważne jest przedstawienie tego co chce się osiągnąć w czasie postępowania administracyjnego już w czasie pierwszego spotkania z radcą prawnym. Warto także przedstawić wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku przez radcę prawnego. Jeżeli oczywiście przed spotkaniem o nich wiemy. Takie działanie przyśpieszy i uprości postępowanie, a przecież klientowi na profesjonalnym, szybkim i korzystnym dla niego załatwieniu sprawy, zależy najbardziej.

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek o czym mówi art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego przeze mnie „kpa”) albo z urzędu. Przypadki wszczęcia z urzędu nie są częste, a samo wszczęcie postępowania z urzędu przez administrację w Polsce można traktować jako możliwość zmiany naszych praw lub obowiązków na gorsze. Warto wówczas śledzić kolejne pisma przychodzące do nas, ponieważ bycie stroną postępowania administracyjnego umożliwia nam złożenie odwołania bądź wniosku o ponowne rozpatrzenie w przypadku decyzji. „Pilnować” praw lub obowiązków strony będących przedmiotem postępowania administracyjnego może radca prawny ustanowiony przez nas w każdym momencie trwania postępowania, a nawet po jego zakończeniu, jeżeli jesteśmy zdecydowani na złożenie skargi do jednego z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, ewentualnie chcemy wznowić zakończone już postępowanie administracyjne. To ważna uwaga, bo jeżeli nasze prawa lub obowiązki uregulowała decyzja, która z uwagi na upływ czasu stała się ostateczna, a także prawomocna decyzja administracyjna, można poradzić się profesjonalnego pełnomocnika czy nie jest w stanie w naszym imieniu jej wzruszyć.

 

2015-06-05 16.09.40

Organy administracji publicznej w swoich działaniach muszą dbać o kilka podstawowych zasad, których zachowanie jest bardzo ważne dla ochrony udziału obywatela w postępowaniu administracyjnym dotyczącym jego praw. Osoba taka musi zostać powiadomiona o wszczęciu postępowania, powinna być powiadamiana o każdej czynności w postępowaniu administracyjnym, którą organ prowadzący wykonuje, a nie wymaga odpowiedzi ze strony obywatela. Słynne pisma „do wiadomości”. Powinien również zakreślać w miarę dokładnie termin zakończenia postępowania, jeżeli nie jest w stanie zakończyć go w terminie określony w art. 35 § 3 kpa. W pierwszej instancji ten termin może w przypadku „szczególnie skomplikowanej” wynieść 2 miesiące. W drugiej instancji jest to miesiąc.

Czytając wypowiedzi internautów można podejrzewać, że Polacy są gnębieni przez złych urzędników i innych pracowników administracji publicznej, ale zazwyczaj nie dbają o swoje prawa w postępowaniu administracyjnym i „płaczą po rozlanym mleku”. Nad sprawami, na których nam zależy, powinniśmy roztoczyć prawdziwą troskliwą uwagę i pilnować tego co się w tych sprawach dzieje. Nie chcemy jednak na to tracić czasu, który można przeznaczyć na przyjemniejsze lub pożyteczniejsze czynności życiowe. Tutaj pojawia się potrzeba sięgnięcia po profesjonalnego pełnomocnika, radcę prawnego.