Niezgodne z prawem zajęcie wierzytelności, czyli jak się ochronić

Zgłosiła się do mnie ostatnio osoba, która otrzymała dziwne pismo od komornika. Zostało ono zatytułowane „zajęcie wierzytelności”, a oprócz danych adresowych osoby, która je otrzymała dotyczyła ludzi i instytucji kompletnie jej nieznanych. Podstawą prawną pisma podaną w jego treści były artykuły z kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania egzekucyjnego. Dokładnie art. 896 kpc (głównej podstawy prawnej pisma) i 909 kpc (mówiącego wyłącznie o odpowiednim stosowaniu).

Czytaj więcej »Niezgodne z prawem zajęcie wierzytelności, czyli jak się ochronić

Radca prawny i nowelizacja ppsa

Obecnie ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej zwanej „ppsa”) czekają dwie nowelizację, które jeszcze nie weszły w życie. Pierwsza została uchwalona przez Sejm RP 9 kwietnia bieżącego roku służy przede wszystkim usprawnieniu mechanizmów dotyczących kontroli, a także egzekwowania wyroków sądów administracyjnych w stosunku do organów administracji publicznej.Czytaj więcej »Radca prawny i nowelizacja ppsa

Czy warto mieć w postępowaniu administracyjnym profesjonalnego pełnomocnika?

Postępowanie administracyjne. Te wyrażenie brzmi niegroźnie w stosunku innego, bardziej znanego, czyli „postępowania karne”. Nie osiągając zamierzonych celów w postępowaniu administracyjnym nie grozi nam, przynajmniej w polskim ustawodawstwie, więzienie. Zdarzają się, co prawda grzywny np. za niestawiennictwo na przesłuchaniu, ale to jednak nie to samo.
Czytaj więcej »Czy warto mieć w postępowaniu administracyjnym profesjonalnego pełnomocnika?

Kim jest konsument?

Zaczynając sprzedaż w internecie warto poznać podstawowe pojęcia dotyczące uregulowań prawnych. Przecież żaden sprzedawca nie chce mieć kłopotów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawową kwestią dla klasyfikacji rodzaju sprzedaży i dalszego rozwoju sytuacji między sprzedającym, a kupującym jest zdefiniowanie pojęcia konsument.

Czytaj więcej »Kim jest konsument?