- Strona główna » Archiwum dla Rafał

Rafał

Wyłudzenie pieniędzy od przedsiębiorcy

Pomoc prawna czyli zaproszenie do ewidencji przez oszusta i wyłudzenie pieniędzy

Czasami zastanawiam się nad rozsądkiem pewnego rodzaju „przedsiębiorców”. Kilka dni temu zrobiłem to na poważnie. Zaistniała bowiem sytuacja, w której ktoś wysłał do radcy prawnego pismo, mające na celu wyłudzenie pieniędzy. Takie działanie zdecydowanie zasługuje na na nominację nagrody Darwina. Na szczęście nie jest ona przyznawana w żadnej kategorii. A prawdziwy przedsiębiorca powinien otrzymać pomoc prawną w walce z takimi praktykami.

Czytaj więcej »Pomoc prawna czyli zaproszenie do ewidencji przez oszusta i wyłudzenie pieniędzy

Stawki minimalne a radca prawny

Każdy z nas ogląda reklamy. Nie tylko telewizyjne, ale także w internecie czy na ulicy w postaci plakatów, billboardów. Reklama jest również dźwignią handlu, w tym usług. Jednakże nie wszystkich. Niektóre zawody, w tym te prawnicze, mają ograniczoną możliwość reklamy, a czasami jakiekolwiek promowanie swoich usług jest dla nich zabronione. Stawki minimalne radca prawny ma określone przez Ministra Sprawiedliwości. Jakie? O tym dowiecie się z poniższego artykułu.

Czytaj więcej »Stawki minimalne a radca prawny

Niezgodne z prawem zajęcie wierzytelności, czyli jak się ochronić

Zgłosiła się do mnie ostatnio osoba, która otrzymała dziwne pismo od komornika. Zostało ono zatytułowane „zajęcie wierzytelności”, a oprócz danych adresowych osoby, która je otrzymała dotyczyła ludzi i instytucji kompletnie jej nieznanych. Podstawą prawną pisma podaną w jego treści były artykuły z kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania egzekucyjnego. Dokładnie art. 896 kpc (głównej podstawy prawnej pisma) i 909 kpc (mówiącego wyłącznie o odpowiednim stosowaniu).

Czytaj więcej »Niezgodne z prawem zajęcie wierzytelności, czyli jak się ochronić

Radca prawny i nowelizacja ppsa

Obecnie ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej zwanej „ppsa”) czekają dwie nowelizację, które jeszcze nie weszły w życie. Pierwsza została uchwalona przez Sejm RP 9 kwietnia bieżącego roku służy przede wszystkim usprawnieniu mechanizmów dotyczących kontroli, a także egzekwowania wyroków sądów administracyjnych w stosunku do organów administracji publicznej.Czytaj więcej »Radca prawny i nowelizacja ppsa

Czy warto mieć w postępowaniu administracyjnym profesjonalnego pełnomocnika?

Postępowanie administracyjne. Te wyrażenie brzmi niegroźnie w stosunku innego, bardziej znanego, czyli „postępowania karne”. Nie osiągając zamierzonych celów w postępowaniu administracyjnym nie grozi nam, przynajmniej w polskim ustawodawstwie, więzienie. Zdarzają się, co prawda grzywny np. za niestawiennictwo na przesłuchaniu, ale to jednak nie to samo.
Czytaj więcej »Czy warto mieć w postępowaniu administracyjnym profesjonalnego pełnomocnika?