- Strona główna » Archiwum dla Lipiec 2015

Lipiec 2015

Radca prawny i nowelizacja ppsa

Obecnie ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej zwanej „ppsa”) czekają dwie nowelizację, które jeszcze nie weszły w życie. Pierwsza została uchwalona przez Sejm RP 9 kwietnia bieżącego roku służy przede wszystkim usprawnieniu mechanizmów dotyczących kontroli, a także egzekwowania wyroków sądów administracyjnych w stosunku do organów administracji publicznej.Czytaj więcej »Radca prawny i nowelizacja ppsa